Stanisław Gostkowski jest autorem wielu poezji, które nie zostały wydane w tomach za jego życia oraz w roku 2008 przez A.K. Waśkiewicza w publikacji pt. Z każdym dniem narasta lęk. Wiersze ostatnie. Część mniej znanych wierszy Gostkowskiego była publikowana na łamach prasy czy w antologiach lub arkuszach poetyckich, lecz nie wszystkie. W zachowanej spuściźnie, znajdujące się obecnie w archiwum domowym żony i synów pisarza, jest wiele utworów, które trafią do czytelników dopiero wraz z wydaniem książki pt. „Król Betonów”. Poezje wybrane z aneksem korespondencji.

 

Poniżej publikujemy kilka całkowicie nieznanych czytelnikom utworów Stanisława Gostkowskiego, które w wydaniu książkowym zostaną zamieszczone po raz pierwszy jesienią 2019 roku.

W przygotowaniu