Stanisław Gostkowski jest autorem 7 tomów poetyckich. 6 z nich ukazało się za jego życia. Ostatni, pt. Z każdym dniem narasta lęk. Wiersze ostatnie, został wydany przez Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, znanego gdańskiego krytyka, wydawcę, edytora i poetę.

Stanisław Gostkowski jest autorem wielu poezji, które nie zostały wydane w tomach za jego życia oraz w roku 2008 przez A.K. Waśkiewicza w publikacji pt. Z każdym dniem narasta lęk. Wiersze ostatnie. Część mniej znanych wierszy Gostkowskiego była publikowana na łamach prasy czy w antologiach lub arkuszach poetyckich, lecz nie wszystkie. W zachowanej spuściźnie, znajdujące się obecnie w archiwum domowym żony i synów pisarza, jest wiele utworów, które trafią do czytelników dopiero wraz z wydaniem książki pt. „Król Betonów”. Poezje wybrane z aneksem korespondencji.

 

That's All