Z każdym dniem narasta lęk. Wiersze ostatnie, tom poezji, Gdańsk 2008

 

Redakcja, redakcja techniczna i korekta Andrzej K. Waśkiewicz

(informacja na stronie tytułowej: Z rękopisów wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Andrzej K. Waśkiewicz)

Rysunki na okładce i w tekście Hugon Lasecki

Copyright by Anna Gostkowska, 2008

ISBN 978-83-86460-72-2

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk, Chlebnicka 2

Fundacja Sztuki Dom Aktora, Straganiarska 52

Nakład 300 + 50 egz.

Skład, druk i oprawa Drukarnia Witograf, Gdańsk, Pilotów 3, tel. 058 344 37 92
Poniżej utwór otwierający tom

 

zeszyt

 

piękny

wygładzony jak skóra sumienia

leży na biurku

przez lata całe cnotliwy

taki czyściutki

taki śliczniutki jak działaczka

jak aniołek sypiący kwiaty księdzu

w dzień Bożego Ciała

jak płatek śniegu w Boże Narodzenie

ale mówiąc prawdę

to tylko

ja

sam jeden od lat kilku

wiedziałem że w pustych kartach

śpi śmierćWejdź, aby przeczytać pierwodruk: Z każdym dniem... [2008]