wyłącznie twoja osobista sprawa, tom poezji, Gdańsk 1978

Opracowanie graficzne Wika Mikrut

Copyright by Stanisław Gostkowski, Gdańsk 1978

Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1978

Wydanie pierwsze. Nakład 800 + 200 egz.

Ark. wyd. 2,02. Ark. druk. 6,33

Druk: Zakłady Graficzne w Gdańsku

ul. Świętojańska 19/23

Zam. nr 2200 R-1 Cena zł 15 [zamazana – dop. P. S.]
Poniżej utwory otwierające tom

 

***


siedzisz

w tym wierszu twojej niemocy

zamknięty kajdanami

słów szczękających

kiedy umrzeszchcemy znać prawdę


widocznie

ta pogoda nie

jest dzisiaj najlepsza

dlatego tak ciężko mi na sercu

czuję dokładnie jak czarne stada pulsującej

krwistości zlatują z wierzchołka głowy jak szponami

tętniących pazurów rozdrapują obolały kamień mego serca

wtedy umieram po raz drugi w deszczu jesiennego zobojętnienia

przechodniów pędzących do sklepów po wędzoną szynkę wtedy umieram

z głodu patrząc na tłuste filmy lecące we wszystkich kinach świata

krzyczącego dajcie nam wody zamiast kłamstwa o całkowitym rozbrojeniu

umieramy z pragnienia chcemy znać prawdę czołgów wyjeżdżających

rankiem jak ogniste rumaki do miasta śpiącego w milczeniu

gotyckich kościołów chcemy poznać grubość stali mając

w oczach ciepło skóry naszych dzieci chcemy obliczyć

szanse przetrwania przecież to my matki w bólu

i krwi rodziłyśmy nasze dzieci na obraz

oraz podobieństwo wschodzącego słońca

na niebie pełnym jasnych chmur

uśmiechu chcemy znać prawdę

komu będzie dane przeżyć

błękit radioaktywnego

pyłu


Wejdź, aby przeczytać pierwodruk (tutaj): wyłącznie twoja osobista sprawa [1978]