Powyżej: przykładowy rękopis Stanisława Gostkowskiego z dojrzałego okresu twórczości.
Powyżej: przykładowy rękopis Stanisława Gostkowskiego z młodzieńczego okresu twórczości.


Powyżej: list od Tymoteusza Karpowicza.Powyżej: list od Marianny Bocian.Powyżej: list Stanisława Gostkowskiego do żony Anny.Powyżej: list od Bogusława Kierca.Pobierz pliki:

Stanisław Gostkowski. Korespondencja prywatna, wybrane listy, cz. 1 (wejdź)

Stanisław Gostkowski. Korespondencja prywatna, wybrane listy, cz. 2 (wejdź)

Stanisław Gostkowski. Korespondencja z Tymoteuszem Karpowiczem (wejdź)

Stanisław Gostkowski. Uzupełnienie nr 1 materiałów (wejdź)


W spuściźnie poety, zgromadzonej w archiwum rodzinnym, zachowało się wiele cennych pamiątek po Stanisławie Gostkowskim. Są wśród nich dyplomy, świadectwa, indeksy, jak również papiery osobiste, nawet te znalezione przy pisarzu tuż po jego śmierci w Domu Literatury w Warszawie. Wkrótce w treści tej zakładki pokażemy również przedmioty używane przez Gostkowskiego, takie jak np. jego biurko, maszynę do pisania czy okulary oraz lekarstwa.

That's All