W archiwach prywatnych oraz zbiorach bibliotek znajduje się wiele cennych listów, które Stanisław Gostkowski pisał do różnych osób na przestrzeni wielu lat. Listy do Marianny Bocian znajdują się obecnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, zaś listy do Bogusława Kierca stanowią własność ich adresata. W spuściźnie Gostkowskiego zachowały się ponadto szkice listów bądź wiadomości przez niego ostatecznie niewysłane, także warte przedstawienia.

Więcej listów, dodatkowo opatrzonych komentarzami, znajdzie się w książce, która ukaże się na jesieni 2019 r. Tam też opublikowane zostaną zasady wydania oraz edycji korespondencji.

Aby przejść do zakładki z wizerunkami wybranych autografów korespondencji, wejdź tutaj.


Powyżej: autograf listu Stanisława Gostkowskiego do Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. To bodajże ostatnia wiadomość, jaką napisał.