W spuściźnie Stanisława Gostkowskiego znajduje się wiele cennych listów, które otrzymywał na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najobszerniejszą korespondencję prowadził z Marianną Bocian, poetką z Wrocławia, jak również Bogusławem Kiercem, poetą i aktorem, także ze stolicy Dolnego Śląska. Zachowało się także kilka listów pisanych do Gostkowskiego przez Tymoteusza Karpowicza. Są i inne ciekawe obiekty, warte przedstawienia.

Więcej listów, dodatkowo opatrzonych komentarzami, znajdzie się w książce, która ukaże się na jesieni 2019 r. Tam też opublikowane zostaną zasady wydania oraz edycji korespondencji.

Aby przejść do zakładki z wizerunkami wybranych autografów korespondencji, wejdź tutaj.


Powyżej: autograf listu Ryszarda Milczewskiego-Bruno do Stanisława Gostkowskiego (strona verso).