W archiwach prywatnych oraz zbiorach bibliotek znajduje się wiele cennych listów, które Stanisław Gostkowski pisał do różnych osób na przestrzeni wielu lat. Listy do Marianny Bocian znajdują się obecnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, zaś listy do Bogusława Kierca stanowią własność ich adresata. W spuściźnie Gostkowskiego zachowały się ponadto szkice listów bądź wiadomości przez niego ostatecznie niewysłane, także warte przedstawienia.

W spuściźnie Stanisława Gostkowskiego znajduje się wiele cennych listów, które otrzymywał na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najobszerniejszą korespondencję prowadził z Marianną Bocian, poetką z Wrocławia, jak również Bogusławem Kiercem, poetą i aktorem, także ze stolicy Dolnego Śląska. Zachowało się także kilka listów pisanych do Gostkowskiego przez Tymoteusza Karpowicza. Są i inne ciekawe obiekty, warte przedstawienia.

That's All